Odsherred Kommune

Odsherred Kommune ønskede en ny kommunal CMS løsning til etablering af  en ny hjemmeside og intranet på samme platform, med anvendelse af allerede færdige løsninger og moduler fra lignende projekter. Hjemmesiden og intranettet skulle tilbyde alle interessenter i kommunen de rette faciliteter og et forbedret serviceniveau. En hjemmeside hvor informationer til borgere og virksomheder tilkommer den enkelte på intelligent vis og med stærke relationer til den enkeltes formål med besøget på hjemmesiden.

Løsningen

Igennem det fælles kommunale samarbejde OS2WEB, blev der etableret en hjemmesideplatform med afsæt i de allerede færdige grundfaciliteter og moduler samt kommunens egne ønsker og forhold. Dette udmundede i en platform baseret på Drupal 7 inkl. ny kommunal intranetløsning. Den valgte open source platform, Drupal 7 kan håndtere de mange faciliteter og funktioner, der kræves af en moderne kommunal hjemmeside. Hjemmesiden indeholder bl.a. selvbetjening for borgere og virksomheder i kommunen samt integrationer til fagsystemer og eksterne leverandører af kommunale løsninger som KMD, ESDH, borger.dk og NEMID.  

Hjemmesiden bærer præg af et gennemarbejdet projekt, hvor der blev benyttet agile arbejds- og udviklingsmetoder i den visionære projektgruppe, der bestod af repræsentanter fra både kommunen, Bellcom og OPENING´s side. Den agile arbejdsmetode har sin styrke i at lade ny viden og erfaring under forløbet afgøre det endelige resultat.

Samarbejde

Reklamebureauet OPENING var underleverandør af projektet og stod for afklaring/indsigt, wireframe, informationsarkitektur og webdesign.

Bellcom var ansvarlig for implementering, dokumentation og undervisning.

Kort tekst: 
Odsherred´s Kommune nye hjemmeside indeholder intranet på samme platform. En hjemmeside, der kan håndtere selvbetjening for borgere/virksomheder, integrationer til KMD, ESDH, borger.dk og NEMID.