Drupal

Муниципалитет Oдсхерред

Муниципалитет Одсхерред изъявил желание получить новое CMS решение для создания новой домашней странички и интранета на одной платформе, используя готовые решения и модули из схожих проектов. Домашняя страничка и интранет должны были предлагать всем заинтересованным в муниципалитете людям полноценные средства обслуживания и лучший сервис. Каждый гражданин и предприятие должны были получать информацию с домашней странички максимально удобным способом. Информация, в свою очередь, должна была быть тесно связана с целью поиска любого посетителя.

Russisk

Odsherredi Omavalitsus

Odsherredi Omavalitsus soovis uut omavalitsusest CMS lahendust, et luua uus koduleht ja intranet samale platvormile, kasutades valmis lahendusi ja mooduleid sarnastest projektidest. Koduleht ja intranet pidid pakkuma kõikidele huvilistele omavalitsuses õigeid võimalusi ja paremat teenindust. Kodulehe informatsioon pidi jõudma iga kodaniku ja ettevõtteni nutikal moel ja olema tihedalt seotud iga kodulehekülastaja otsingueesmärgiga.

Estonsk

Municipality of Odsherred

The municipality of Odsherred wanted an intra-municipal CMS solution in order to create a new website and intranet on the same platform by using the existing solutions and modules from similar projects. The website and intranet were supposed to offer all interested people in the municipality proper facilities and a better service. The information available on the website was supposed to reach every citizen and company in a smart way and be closely related to the search purpose of every website visitor.

Engelsk, Britisk

Drupal 8 - Hvad er nyt i moduludvikling?

På nuværende tidspunkt er Drupal 8 i version 8.0-alpha3, og er derfor stadig ikke klar til produktion, med mindre man har is i maven. Der er stadig mange fejl der skal rettes, og der er løbende nye i køen. Hvornår Drupal bliver frigivet i en beta version er stadig ukendt.

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune ønskede en ny kommunal CMS løsning til etablering af  en ny hjemmeside og intranet på samme platform, med anvendelse af allerede færdige løsninger og moduler fra lignende projekter. Hjemmesiden og intranettet skulle tilbyde alle interessenter i kommunen de rette faciliteter og et forbedret serviceniveau. En hjemmeside hvor informationer til borgere og virksomheder tilkommer den enkelte på intelligent vis og med stærke relationer til den enkeltes formål med besøget på hjemmesiden.

Dansk

Drupal opdatering – beta-version 8.2.0

Drupal opdatering – beta-version 8.2.0

Den første større opdatering til den nyeste version af Drupal 8 - version 8.2.0 - er nu klar til diverse tests. Med lanceringen sker der store ændringer i forhold til hvordan man fremadrettet versionerer.

Opdateringen tillader at Drupal hurtigere og hyppigere kan opdatere, samt sikre bagudkompitabilitet.

-       Drupal 8.2.0 forventes at blive lanceret d. 5. oktober.

KTC.dk

KTC – Kommunale Tekniske Chefers landsforening havde allerede en Drupal 7 løsning, da de blev kunde hos Bellcom. Løsningen var dog fejlbehæftet og tilpasset så den ikke kunne opgraderes. Samtidigt havde KTC et andet website baseret på Typo3, hvorpå nogle af brugerne fra Drupal kunne deltage i høringer om forskellige emner.

Dansk

Webformularer og digitale blanketter

Som et led i den 3. offentlige digitaliserings bølge, er der i denne tid fokus på webformularer også kaldet digitale blanketter.

De løsninger vi har arbejdet med, har både skullet bruges overfor borgerne, erhvervslivet og internt i kommunerne. Løsningerne har skullet integrere eller udveksle data med følgende løsninger:

Муниципалитет Cюддюрс

В 2011 году муниципалитет Сюддюрс объявил открытый конкурс на поставку услуги создания и разработки новой домашней странички муниципалитета. Муниципалитет изъявил желание воспользоваться возможностью создания новой домашней странички на платформе с открытым исходным кодом. Домашняя страничка должна была охватывать все возможности как для  администраторов странички муниципалитета, так и для граждан и предприятий.

Russisk

Syddjursi Omavalitsus

Syddjursi omavalitsus korraldas 2011. aastal avaliku hanke ülesandega luua ja arendada välja omavalitsuse uus koduleht. Omavalitsus soovis kasutada võimalusi luua uus koduleht avatud lähtekoodiga platvormil. Koduleht pidi hõlmama kõiki võimalusi nii omavalitsuse enda veebihalduritele kui kodanikele ja ettevõtetele.

Estonsk

Sider