OS2web

Муниципалитет Oдсхерред

Муниципалитет Одсхерред изъявил желание получить новое CMS решение для создания новой домашней странички и интранета на одной платформе, используя готовые решения и модули из схожих проектов. Домашняя страничка и интранет должны были предлагать всем заинтересованным в муниципалитете людям полноценные средства обслуживания и лучший сервис. Каждый гражданин и предприятие должны были получать информацию с домашней странички максимально удобным способом. Информация, в свою очередь, должна была быть тесно связана с целью поиска любого посетителя.

Russisk

Odsherredi Omavalitsus

Odsherredi Omavalitsus soovis uut omavalitsusest CMS lahendust, et luua uus koduleht ja intranet samale platvormile, kasutades valmis lahendusi ja mooduleid sarnastest projektidest. Koduleht ja intranet pidid pakkuma kõikidele huvilistele omavalitsuses õigeid võimalusi ja paremat teenindust. Kodulehe informatsioon pidi jõudma iga kodaniku ja ettevõtteni nutikal moel ja olema tihedalt seotud iga kodulehekülastaja otsingueesmärgiga.

Estonsk

Municipality of Odsherred

The municipality of Odsherred wanted an intra-municipal CMS solution in order to create a new website and intranet on the same platform by using the existing solutions and modules from similar projects. The website and intranet were supposed to offer all interested people in the municipality proper facilities and a better service. The information available on the website was supposed to reach every citizen and company in a smart way and be closely related to the search purpose of every website visitor.

Engelsk, Britisk

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune ønskede en ny kommunal CMS løsning til etablering af  en ny hjemmeside og intranet på samme platform, med anvendelse af allerede færdige løsninger og moduler fra lignende projekter. Hjemmesiden og intranettet skulle tilbyde alle interessenter i kommunen de rette faciliteter og et forbedret serviceniveau. En hjemmeside hvor informationer til borgere og virksomheder tilkommer den enkelte på intelligent vis og med stærke relationer til den enkeltes formål med besøget på hjemmesiden.

Dansk

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune ønskede nyt intranet og at på samme plaform etablere en ny hjemmeside. Valget faldt på OS2web og på Bellcom som leverandør. Kommunen havde opbygget en projektorganisation til forankring af begge projekter ned i hele deres organisation, og havde desuden brug for en leverandør der kunne bidrage til processerne. Helt fra før de første streger i designet, interne workshops med indholdsredaktører fra alle afdelingerne - til endelig implementering, undervisning af netskribenter og idriftsættelse.

Dansk

Webformularer og digitale blanketter

Som et led i den 3. offentlige digitaliserings bølge, er der i denne tid fokus på webformularer også kaldet digitale blanketter.

De løsninger vi har arbejdet med, har både skullet bruges overfor borgerne, erhvervslivet og internt i kommunerne. Løsningerne har skullet integrere eller udveksle data med følgende løsninger:

Муниципалитет Cюддюрс

В 2011 году муниципалитет Сюддюрс объявил открытый конкурс на поставку услуги создания и разработки новой домашней странички муниципалитета. Муниципалитет изъявил желание воспользоваться возможностью создания новой домашней странички на платформе с открытым исходным кодом. Домашняя страничка должна была охватывать все возможности как для  администраторов странички муниципалитета, так и для граждан и предприятий.

Russisk

Syddjursi Omavalitsus

Syddjursi omavalitsus korraldas 2011. aastal avaliku hanke ülesandega luua ja arendada välja omavalitsuse uus koduleht. Omavalitsus soovis kasutada võimalusi luua uus koduleht avatud lähtekoodiga platvormil. Koduleht pidi hõlmama kõiki võimalusi nii omavalitsuse enda veebihalduritele kui kodanikele ja ettevõtetele.

Estonsk

Municipality of Syddjurs

In 2011, the municipality of Syddjurs organised a public procurement in order to create and develop a new website for the municipality. The municipality wanted to make use of the possibilities for creating a new website on an open source platform. The website was supposed to include all facilities for the webmasters as well as citizens and companies of the municipality.

Engelsk, Britisk

Online dagsordens løsninger

Vi kender det allesammen, (eller jeg gør i hvert tilfælde, og har hørt om andre :-)) at man kommer direkte fra det ene møde til det andet. Fordi det først møde trak ud og nu er den tid, man havde afsat til lige at samle sine noter... væk.

Før i tiden ville jeg have haft alle mine materialer med mig i printet form og uden mine sidste noter. Skulle det ske i dag, så logger jeg blot på online dagsordens løsningen dagsorden.eu. En dagsordenløsning der kan bruges i erhvervslivet, bestyrelser samt kommuner og alle andre offentlige institutioner.

Sider