2movepeople  - Et værktøj til at skabe forandring for dine borgere

image
2movepeople logo

2movepeople er bygget på en ide om “to move people”. App’en er lavet med udgangspunkt i, at du får et værktøj, der kan hjælpe dine borgere med at flytte sig eller skabe en udvikling.

App’en blev oprindeligt udtænkt til dig, der arbejder med borgere, der er socialt udfordrede.

Formålet med denne app er, at du skal få et værktøj, der kan hjælpe dig med at holde styr på dine borgeres udvikling og give dine borgere en motivationsfaktor.

Nøgleordene for 2movepeople er:

  • Fasthold: For at nå dine mål er du nødt til at fastholde dem i din bevidsthed

  • Evaluer: For bevidst at arbejde hen mod noget, som du ønsker dig, er du nødt til at evaluere den aktuelle situation

  • Forstå: For at bevæge dig mod et mål er du nødt til at forstå, hvilke handlinger der kræves for at nå målet

  • Mål din progression: For at vide hvornår målet er nået, er du nødt til at måle din progression

Nøgleordene er udvalgt med udgangspunkt i borgerne og deres situation. Det er de, fordi 2movepeople skal være et værktøj, der igennem dig, skal hjælpe dem med at opnå en udvikling. Borgerne skal igennem brugen af app’en få den støtte og motivation, som de har brug for til at udvikle sig og få en normal hverdag.

Få dine borgere til at tage stilling

Med 2movepeople får du et værktøj, der kan hjælpe dine borgere med at tage stilling. De kan tage stilling til deres forandring. Bl.a om hvordan den kan udføres. Samtidig tillader app’en også, at både du og borgeren kan måle på, hvordan hans/hendes udvikling går med fokus på deres succeser.

App’en tillader, at du og din borger sammen opsætter mål, der kan opdeles i delmål. På den måde bliver det overskueligt for din borger at se, hvor langt han/hun er i sin udvikling.

Delmålene kan også sættes sammen med aktiviteter, som din borger skal udføre. Det hjælper med at gøre delmålene mere håndgribelige for både dig og især din borger. Din borger får altså konkretiseret, hvad han/hun skal gøre, for at opnå en udvikling.

Tilpas planen for udvikling til din borger med hjælp fra en standard skabelon og lav kategorier der passer til den

Med i 2movepeople app’en følger der også en standard skabelon. Du kan bruge skabelonen som inspiration til, hvad dine borgere skal stile efter, når de opsætter deres mål og delmål for deres udvikling. Når du og din borger i samarbejde er kommet frem til nogle (del)mål, kan I sammen opsætte en ny plan, der er tilpasset til lige netop den enkelte borgers situation.

Sammen med standardskabelonen får du og borgeren også mulighed for at konkretisere delmålene ved hjælp af kategorier. Formålet med dette er, at oprette en overordnet kategori for eksempel ‘Social relation’. Til kategorien skrives der spørgsmål eller aktiviteter for eksempel ‘Ring til min familie x antal gange i løbet af ugen’. Borgerne har så herefter mulighed for at give en score fra 1-5 ud for hvert spørgsmål/aktivitet, der er i kategorien. Svarene på disse spørgsmål/aktiviteter kan herefter lægges sammen, så du kan følge udviklingen og se om der er et mønster i de svar, som borgeren har givet.

2movepeople er en adfærdsteknologi der kan indsamle data

Som det fremgår af det, der er skrevet ovenfor, er 2movepeople en adfærdsteknologi, der kan indsamle big data. Det er en teknologi, der kan hjælpe borgerne med at ændre deres adfærd, så de kan varetage almindelig gøremål i hverdagen, så som at få handlet.

App’en kan indsamle adfærdsdata, som du kan bruge til at se mønstre i. Det vil bl.a. gøre, at du generelt kan følge, hvordan borgernes adfærd udvikler sig eller hvornår borgeren har svært ved at leve op til sine (del)mål. Det vil også hjælpe dig med at forstå, hvilket område det er, at din borger har brug for mest hjælp/støtte til at udvikle sig inden for.

Med den viden, som dataen eller adfærdsdataen giver dig, kan du begynde at planlægge, hvordan dine borgere kan hjælpes videre på deres vej mod målet og deres udvikling. Du får også mulighed for at se, hvilke (del)mål der kan bruges som inspiration til dine fremtidige borgers opsætning af (del)mål for deres udvikling.

Med den viden, der kan udtrækkes fra 2movepeople app’en, bliver det også muligt for dig, at få sat tal/målinger på dit arbejde. Det kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvad du og din borger laver sammen. Samtidig er det også nemmere for dig, at holde styr på de forskellige udviklingsforløb, som du har i gang. På den måde kan du yde en bedre service for din borger. Du ved nemlig, hvordan hans/hendes udvikling er gået siden I sidst mødtes og I kan derfor hurtigere komme i gang med at snakke om, hvorfor det er gået, som det er.

En app til andre end socialt udfordrede borgere

Selvom app’en oprindeligt blev lavet med socialt udfordrede borgere i tankerne, kan den også bruges i andre sammenhænge.

App’en kan for eksempel også bruges i HR regi i forhold til løbende udvikling af medarbejdere, der eksempelvis skal starte i en ny jobfunktion. Jobkonsulenter kan også bruge den til at følge lediges udvikling under jobsøgning. Det vil give begge parter et værktøj, der vil gøre det nemmere, at holde styr på om for eksempel aftaler bliver afholdt.