OS2consul - demokratisk borgerinddragelse

OS2consul er en smidig og let tilgængelig løsning, der understøtter den demokratiske beslutningsproces i kommunerne ved at inddrage borgerne aktivt i alle faser, efter behov.

Løsningen skaber gennemsigtighed og indflydelse på kommunale beslutninger for borgerne. Den gør processen nem og effektiv og giver samtidigt et overblik over stadierne i f.eks. et borgerbudget. Gennem samarbejde med borgerne opnås en større effektivitet i beslutningsprocessen.

NemLog-in er med til at bekræfte borgernes identitet, men lader også borgeren følge sine egne bidrag og indsendelser. Via NemLog-in kan løsningen også lave opslag på, om borgeren bor i kommunen og sikrer dermed, at man kun kan bidrage, hvis man har bopæl i kommunen.

OS2consul dækker følgende behov:

- Borgerbudgetter
- Borgerforslag
- Meningsmålinger
- Politikudvikling
- Debat

OS2consul er udviklet under det “Offentlige Samarbejde om Open Source” og ejes af kommunerne i fællesskab. Læs mere på https://os2.eu/projekt/os2consul
Bellcom er godkendt leverandør til OS2 og OS2consul og udvikler, implementerer, drifter, hoster og supporterer løsningen, og vi bidrager blandt andet til at løsningen overholder de offentlige standarder for sikkerhed og tilgængelighed.

Se optagelse med præsentation af borgerforslags-løsningen:

 

Har du brug for en webløsning?

Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere digitale løsninger på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar