Online tilgængelighed

image
online tilgængelighed

Siden 2008 har den internationale tilgængelighedsstandard WCAG været gældende i Danmark. I december 2016 trådte det europæiske webtilgængelighedsdirektiv i kraft. Denne standard skal nu gøres obligatorisk for alle offentlige myndigheder i EU’s medlemslande, inklusiv Danmark.

I den forbindelse er der blevet stillet nogle datoer, som du skal være opmærksomme på:

 • 23. september 2018: De europæiske lande skal inden denne dato have implementeret bestemmelserne i direktivet i national lovgivning.

 • 23. september 2019: Nye hjemmesider er omfattet af WCAG-standarden.

 • 23. september 2020: Alle hjemmesider af ældre dato end d. 23. september 2018 skal være tilgængelige.

 • 23. september 2021: Alle mobil apps skal være tilgængelige.

Overholder du og din virksomhed ikke datoerne, kan konsekvensen være store bøder.

Hvad er online tilgængelighed?

Online tilgængelighed er, at brugere med handicap kan tilgå indholdet på websites, ligesom alle andre mennesker. Fx vil blinde kunne “se”, hvad der står på websitet, fordi det kan blive læst op for dem. Brugere med handicap indebærer også svagsynede, døve og hørehæmmede, mennesker med indlæringshandicap, kognitive begrænsninger, begrænset bevægelighed, talehandicap og fotosensitivitet og dem som har kombinationer af disse.

Hvorfor skal du gøre dit website tilgængeligt?

Dit indhold vil kunne tilgås af flere brugere, fordi handicappede også vil kunne tilgå dit indhold. Dit website bliver altså mere attraktivt at besøge, fordi det kan tage hensyn til flere typer af brugere. Derudover undgår du selvfølgelig også store bøder. Men samtidig med disse to begrundelser er der også en tredje. Nemlig, at dit website i flere henseender bliver mere brugervenligt for de brugere, som du allerede har. Dvs., at dit website bliver mere effektivt og funktionelt, når dine brugere sidder og bruger det.

Hvordan gør du et website tilgængeligt?

Du gør et website tilgængeligt ved at bruge Web Content Accessibility Guidelines 2.0-standarden (WCAG 2.0) (find WCAG 2.0-standarden her). Denne standard opstiller måder, som kan gøre dit website tilgængeligt. Tilgængeligheden skal kodes ind sammen med den almindelige kode, som dit website består af. Det betyder, at du ikke skal gøre noget ekstra, men kun tilpasse dine koder til måderne, som WCAG 2.0 opstiller.

WCAG 2.0-standarden

WCAG 2.0-standarden er en åben obligatorisk standard. Den er opdelt i tre niveauer. Disse tre niveauer kaldes overholdelsesniveauer og er angivet som:

 • A (laveste overholdelsesniveau)

 • AA (mellemste overholdelsesniveau

 • AAA (højeste overholdelsesniveau

Jo højere et overholdelsesniveau dit website er på, dets mere tilgængeligt er det. Her skal du være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrrelsen skriver, at offentlige websites skal overholde niveau AA.

Du får dit website op på disse niveauer ved at arbejde med:

 • Principper

 • Retningslinjer

 • Successkriterier

 • Tilstrækkelige og vejledende teknikker

Der er fire principper i WCAG: opfattelig, anvendelig, forståelig og robust. Under hver af disse fire principper finder du retningslinjerne, som der er 12 af. Retningslinjerne er de grundlæggende mål. Du bør arbejde efter dem for at gøre indholdet på dit website mere tilgængeligt for brugerne, herunder dem med handicap. Retningslinjerne kan ikke testes. De skal i stedet ses som rammen og de overordnede målsætninger, som kan hjælpe dig med at forstå succeskriterierne og implementere teknikkerne bedre.

For at vide om retningslinjerne fungerer, er der successkriterier knyttet til dem. Successkriterierne er kriterier, der kan testes, for at sikre, at retningslinjen er opfyldt. Ved hver retningslinje og succeskriterium findes der også teknikker. Teknikkerne er opdelt i to kategorier: tilstrækkelige og vejledende. De tilstrækkelige overholder succeskriterierne og de vejledende er mere omfattende end det, der kræves i hver succeskriterie og giver mulighed for at bruge retningslinjerne bedre. Nogle af de vejledende teknikker er rettet mod tilgængelighedsbarrierer, der ikke er en del af de testbare succeskriterier. Hvis der er kendskab til almindelige fejl på dit website, skal de også dokumenteres.

De ovenstående dele, der er blevet forklaret, spiller alle sammen med hinanden og de giver en vejledning til dig. Det er en vejledning om, hvordan du gør dit website og indhold mere tilgængeligt. Det vil være en fordel for dig, hvis du gennemser og anvender alle de dele, som du kan, inklusiv de vejledende teknikker. På den måde tilgodeser du behovet hos den størst mulige gruppe af brugere. Samtidig er det også en ide for dig at opsøge relevant vejledning omkring best practice-metoder for at sikre, at dit webindhold for så vidt muligt er tilgængeligt for denne gruppe.

Som en sidste bemærkning skal du vide, at selvom dit indhold overholder det højeste niveau (AAA), så er det ikke tilgængeligt for mennesker med alle former for handicap og grader/kombinationer heraf. Det gælder især kognitive, sproglige og indlæringsmæssige handicap.